Sre­fi­den­si­feest Pet­rus Don­ders­school suc­ces­vol

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het sre­fi­den­si­feest werd don­der­dag op de Pet­rus Don­ders­school mid­dels fos­ten prey ge­vierd. El­len Gad­dum, di­rec­teur van de school, zegt aan Ti­mes of Su­ri­na­me dat het de eert­se keer is dat de school aan fos­ten prey heeft ge­daan. Vol­gens haar was het een suc­ces­vol­le dag die voor her­ha­ling vat­baar is. Gad­dum geeft ver­der aan dat er spel­le­tjes zo­als fey­fi ston, djul en pin­gi pin­gi ka­si zijn ge­speeld. Ook heb­ben de kin­de­ren vol­gens haar an­ji­sa le­ren vou­wen. Het is de be­doe­ling ge­weest dat zij mid­dels de­ze spel­le­tjes be­wus­ter wor­den ge­maakt over het cul­tu­reel erf­goed van het land. De di­rec­teur zegt ver­der dat be­paal­de leer­lin­gen in cul­tu­re­le kle­der­dracht zijn ver­sche­nen. De­ze spe­ci­a­le dag is ge­or­ga­ni­seerd door de di­rec­tie en leer­krach­ten van de school. Gad­dum geeft aan dat de voorzitter van de Ou­der­com­mis­sie van de­ze school ook aan­we­zig was en dat zij heeft mee­ge­hol­pen de­ze dag tot een suc­ces­vol­le te ma­ken. De Pet­rus Don­ders­school is een rooms-ka­tho­lie­ke school voor ge­woon la­ger on­der­wijs (glo). De­ze school is op­ge­richt op 6 no­vem­ber 1930 en be­staat nu 86 jaar. De school ligt in het noor­den van Paramaribo aan de Hof­ste­de Crull­laan num­mer 25. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.