Leeg­loop in ge­van­ge­nis­sen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De leeg­loop in ge­van­ge­nis­sen houdt de ge­moe­de­ren bin­nen de ba­jes flink be­zig. In Ne­der­land staan dui­zen­den cel­len en bed­den leeg. Mo­ge­lijk volgt de slui­ting van nog meer ge­van­ge­nis­sen, waar per­so­neel voor vreest. Er moe­ten nog heel wat cri­mi­ne­len op­ge­spoord wor­den, voor­dat de cel­len vol zijn. Op een ge­mid­del­de dag in 2015 za­ten er 8245 ge­de­ti­neer­den vast. Daar­door ble­ven er da­ge­lijks meer dan 3200 ge­van­ge­nis­bed­den on­be­sla­pen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.