Nou­ri kiest tus­sen Ne­der­land en Ma­rok­ko

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ab­del­hak Nou­ri breekt lang­zaam maar ze­ker door bij Ajax en op de ach­ter­grond be­gint ook de vraag te spe­len voor welk land hij in ac­tie zou wil­len ko­men. Nou­ri is ge­bo­ren en ge­to­gen in Am­ster­dam, maar hij heeft Ma­rok­kaan­se wor­tels en hij mag ook de kleu­ren van dat land ver­te­gen­woor­di­gen. Een de­fi­ni­tie­ve keu­ze heeft hij nog niet ge­maakt. “Ie­der­een denkt daar­over na”, zegt Nou­ri op RTL7 over de keu­ze voor een na­ti­o­na­le ploeg. “Je hebt dro­men die je wilt waar­ma­ken. Ik be­kijk het stap voor stap. Als ik hier veel mi­nu­ten kan ma­ken, dan is dat een vol­gen­de stap. Voor welk land dat zal zijn? Ik speel nu nog voor het Ne­der­lands elf­tal”, doelt hij op de Ne­der­land­se jeugd­ploe­gen. Bij Ajax is Nou­ri in ie­der ge­val ui­ter­ma­te ge­liefd: don­der­dag hing er in de Am­ster­dam Are­nA een groot span­doek met zijn naam er­op. “Ik ben echt trots. Het eer­ste waar ik aan denk bij het zien van dat doek zijn de fans, wat ze al­le­maal voor mij doen en mijn fa­mi­lie. Van al­les spook­te te­ge­lij­ker­tijd door mijn hoofd. Op dat mo­ment was ik even niet be­zig met de war­ming-up.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.