Ajax mist Ziy­ech mo­ge­lijk te­gen Hee­ren­veen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ha­kim Ziy­ech heeft gis­te­ren de trai­ning her­vat bij Ajax, maar het is twij­fel­ach­tig of de mid­den­vel­der fit ge­noeg is voor de uit­wed­strijd van mor­gen te­gen Hee­ren­veen.

De af­ge­lo­pen da­gen was Ziy­ech ziek. Hij train­de niet en mis­te het Eu­ro­pa Le­a­gue-du­el van don­der­dag met Pa­na­thi­nai­kos. De Am­ster­dam­mers won­nen in de Are­na met 2-0.

“Ha­kim is goed ziek ge­weest, hij is be­hoor­lijk wat ki­lo’s af­ge­val­len”, ver­tel­de trai­ner Pe­ter Bosz na de trai­ning op zijn we­ke­lijk­se pers­con­fe­ren­tie. “Hij heeft van­daag maar een deel van de trai­ning mee­ge­daan, dat was ook af­ge­spro­ken. Van­daag be­slui­ten we of Ha­kim kan spe­len.” De 23-ja­ri­ge Ma­rok­kaan is niet het eni­ge twij­fel­ge­val voor de wed­strijd in het Abe Lenstra Sta­di­on. Ook over Rie­ched­ly Ba­zoer en de van een bles­su­re her­stel­de Ja­ï­ro Rie­de­wald wordt za­ter­dag pas be­slo­ten of ze tot de se­lec­tie be­ho­ren. (NS)

Ha­kim Ziy­ech heeft gis­te­ren de trai­ning her­vat bij Ajax, maar het is twij­fel­ach­tig of de mid­den­vel­der fit ge­noeg is voor de uit­wed­strijd van mor­gen te­gen Hee­ren­veen. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.