Ber­tens en Sha­ra­p­ova spe­len lu­cra­tief toer­nooi in Azië

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ki­ki Ber­tens en Ma­ria Sha­ra­p­ova zul­len be­gin de­cem­ber aan­tre­den in de der­de edi­tie van de In­ter­na­ti­o­nal Pre­mier Ten­nis Le­a­gue, een al­ter­na­tief en lu­cra­tief ten­nis­toer­nooi in Azië. Ook dub­bel­spe­ci­a­list Jean-Ju­lien Ro­jer doet mee. Op het IPTL wordt in teams ge­speeld. Er zijn al­ler­lei al­ter­na­tie­ve re­gels, zo­als sets van drie ge­won­nen ga­mes en er doen ook oud­ten­nis­sers mee.

Ber­tens zit in een team met Se­re­na Williams en Nick Ky­r­gi­os. Ro­jer is in­ge­deeld bij Kei Nis­hi­ko­ri en Ma­rat Sa­fin. De com­pe­ti­tie be­gint op 2 de­cem­ber in To­kio en gaat via Singapo­re naar Hai­de­ra­bad in In­dia, waar op 11 de­cem­ber ook de fi­na­le wordt ge­speeld. Het toer­nooi telt niet mee voor de we­reld­rang­lijst. Daar­door kan ook Sha­ra­p­ova haar op­wach­ting ma­ken. De Rus­sin is door meld­o­ni­um-ge­bruik tot 26 april ge­schorst voor of­fi­ci­ë­le toer­nooi­en. An­de­re spe­lers die mee­doen zijn Mar­ti­na Hin­gis, Ana Iva­no­vic, Go­ran Iva­nis­e­vic, Ma­rat Sa­fin en Eu­ge­nie Bou­chard. Naar ver­luidt zal Ro­ger Fe­de­rer er ook nog bij ko­men. De Zwit­ser kwam door een knie­bles­su­re sinds ju­li niet meer in ac­tie. Ber­tens is ver­heugd dat ze is uit­ge­no­digd voor het toer­nooi. “Een paar we­ken ge­le­den ben ik ge­vraagd om mee te doen en ein­de­lijk is het nu rond’’, al­dus Ber­tens te­gen FOX Sports. “Ik ga spe­len met ten­nis­sers waar ik veel van kan le­ren. Het wordt een mooie tijd.’’ (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.