In­ter likt won­den na fi­as­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De deel­na­me van In­ter­na­zi­o­na­le aan de hui­di­ge Eu­ro­pa Le­a­gue-edi­tie mag ge­rust een zwar­te blad­zij­de in de ge­schie­de­nis van de Ita­li­aan­se club ge­noemd wor­den. In­ter leek don­der­dag­avond op weg naar een ze­ge op Hapoel Be’er She­va, maar het team van Ste­fao Pi­o­li gaf een 0-2-voor­sprong vol­le­dig weg en stap­te als ver­lie­zer van het veld: 3-2.

Door de ne­der­laag over­win­tert In­ter niet in Eu­ro­pa en staat de tel­ler op drie scha­me­le pun­ten na vijf groeps­du­els. De Se­rie A-club ein­digt bo­ven­dien so­wie­so als laatste in Groep K. Pi­o­li, de op­vol­ger van Frank de Boer, maak­te zijn Eu­ro­pe­se de­buut als coach van i Neraz­zur­ri. Hij kon zijn ogen niet ge­lo­ven. “We wa­ren plot­se­ling geen team meer, wil­den op de voor­sprong leu­nen en wa­ren ar­ro­gant. Dat mag nooit ge­beu­ren en he­le­maal niet als we wed­strij­den wil­len win­nen.” “We had­den kan­sen op de 0-3, maar we maak­ten het niet af en dat moet an­ders. We kun­nen niet een wed­strijd met twee ge­zich­ten spe­len. De eer­ste helft was goed, de tweede helft was slecht. We heb­ben een men­ta­li­teits­pro­bleem, daar­in moe­ten we ver­be­te­ren”, zo be­na­druk­te Pi­o­li, die in com­pe­ti­tie­ver­band twee las­ti­ge du­els wacht: ko­mend week­ein­de thuis te­gen Fi­o­ren­ti­na en een week la­ter uit te­gen Na­po­li. Mau­ro Icar­di be­treur­de even­eens het ver­val van In­ter. “In de eer­ste 45 mi­nu­ten za­gen we een ge­wel­dig In­ter. De tweede helft is er een om te ver­ge­ten. We speel­den zon­der de wil om te win­nen en dat is niet de eer­ste keer. Als we een­maal gaan leu­nen op de voor­sprong, krij­gen we een doel­punt te­gen”, be­aam­de de aan­val­ler an­nex cap­tain. “Er zijn geen ex­cu­ses meer. Het is nu bij Kerst en de re­sul­ta­ten val­len te­gen.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.