Tien jaar cel ge­ëist te­gen Eto’o

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het Open­baar Mi­nis­te­rie in Span­je heeft don­der­dag 10,5 jaar cel­straf ge­ëist te­gen Sa­mu­el Eto’o. Vol­gens de aan­klacht die werd neer­ge­legd bij een recht­bank in Bar­cel­o­na eist het Spaan­se OM van de hui­di­ge spe­ler van An­ta­ly­as­por ook een boe­te en te­rug­be­ta­ling van in to­taal 18 mil­joen eu­ro. Dat meldt pers­bu­reau EFE op ba­sis van bron­nen bij jus­ti­tie.

De voor­ma­li­ge aan­voer­der van Ka­meroen wordt er­van be­schul­digd dat hij in de pe­ri­o­de van 2006 tot 2009 voor 3,87 mil­joen eu­ro be­las­ting heeft ont­do­ken. Eto’o, des­tijds spe­ler bij FC Bar­cel­o­na, zou dat geld heb­ben ver­diend met beeld­rech­ten. Naast Eto’o zijn ook zijn zaak­waar­ne­mer Jo­sé María Mes­al­les en de Spaan­se ver­te­gen­woor­di­ger van het Hon­gaar­se be­drijf Tra­des­port and Mar­ke­ting KFT, Ma­nu­el de Jesús Lastre, aan­ge­klaagd. Woens­dag eis­te het OM in Span­je twee jaar cel­straf voor Ney­mar te­gen be­las­ting­frau­de. De aan­val­ler van FC Bar­cel­o­na hoeft niet daad­wer­ke­lijk de cel in, om­dat cel­straf­fen tot twee jaar in Span­je om­ge­zet wor­den in voor­waar­de­lij­ke straf­fen. Ney­mars ploeg­ge­noot Li­o­nel Mes­si werd af­ge­lo­pen zo­mer al ver­oor­deeld tot 21 maan­den ge­van­ge­nis­straf we­gens be­las­ting­ont­dui­king. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.