PSV-di­rec­teur kwaad op Spaan­se me­dia

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - PSV speel­de in maart te­gen At­lé­ti­co Ma­drid en in het cen­trum van de Spaan­se hoofd­stad lie­ten fans van de Eind­ho­ven­se club zich van hun slecht­ste kant zien. Er wer­den munt­jes ge­gooid naar be­de­laars en een aan­tal liet be­de­laars op­druk­ken voor geld. Woens­dag kwam PSV op­nieuw in ac­tie te­gen At­lé­ti­co en dit keer zorg­den de Spaan­se me­dia voor ver­ont­waar­di­ging.

De me­dia za­gen een ver­haal in de PSV-sup­por­ters, zo legt al­ge­meen di­rec­teur Toon Ger­brands van de Eind­ho­ven­se club uit. De be­stuur­der hoor­de van fans dat PSV-sup­por­ters geld werd ge­bo­den om voor de ca­me­ra munt­jes naar be­de­laars te gooi­en. Ger­brands ont­ving ook sig­na­len van sup­por­ters­co­ör­di­na­to­ren. “Wij heb­ben dit on­der­zocht en gaan er­van uit dat het klopt”, zegt hij te­gen het Eind­ho­vens Dag­blad. Ger­brands noemt het ‘een kwa­lij­ke zaak’ en vol­gens hem is nie­mand op de pro­vo­ca­tie in­ge­gaan. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.