Scho­les tipt Man Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted scoor­de don­der­dag­avond vier keer te­gen Fey­en­oord, maar weet het net door­gaans niet zo mak­ke­lijk en vaak te vin­den. Paul Scho­les vindt daar­om dat de voor­hoe­de van het team van Jo­sé Mour­in­ho een nieu­we im­puls kan ge­brui­ken. De oud-mid­den­vel­der van the Man­cu­nians zegt in een in­ter­view met BT dat hij wel weet wie hij zou ha­len als hij het op Old Traf­ford voor het zeg­gen had: “Ik denk dat An­toi­ne Griez­mann er goed zou pas­sen. Hij is een top­spits bij At­lé­ti­co Ma­drid en ik denk echt dat we voor zo een spe­ler moe­ten gaan.” Scho­les voegt er­aan toe dat Zla­tan Ibra­hi­mo­vic in zijn ogen niet de eer­ste spits zou moe­ten zijn van Man Uni­ted: “Hoe­veel hij ook ge­pres­teerd heeft in zijn loop­baan en hoe bij­zon­der hij ook is, denk ik niet dat hij de main stri­ker moet zijn. Hij is ook al 35 jaar oud.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.