Ka­bel Boyz-LG naar her­kan­sings­ron­de

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Ka­bel Boyz-LG heeft zich kun­nen plaat­sen voor de her­kan­sings­ron­de van de hoofd­klas­se play-offs van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Woens­dag won het team in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal van The Li­ons met 7-3. Ka­bel Boyz-LG won zo de se­rie van best of drie wed­strij­den met 2-0.

Trai­ner Gi­no Bran­don van Ka­bel Boyz-LG zegt dat hij ei­gen­lijk niet had ver­wacht dat het zo mak­ke­lijk zou gaan en dat het team met zo een sco­re zou win­nen. Hij geeft aan dat Ka­bel Boyz-LG meer druk had ver­wacht van The Li­ons, want het is een goed team. De oe­fen­mees­ter zegt dat hij een spel­sys­teem had uit­ge­zet en het team heeft het goed uit­ge­voerd. Voor hem is het nu wer­ken aan de min­pun­ten van het team en wach­ten op de vol­gen­de te­gen­stan­der.

Trai­ner Stan­ley Lams­berg van The Li­ons zegt dat hij zijn team niet her­ken­de. “De vecht­lust en de wil om de wed­strijd te win­nen, ont­brak.” Hij zegt dat de men­ta­le druk op de jon­gens mis­schien groot was. Hij geeft aan dat The Li­ons wel er­aan heeft ge­werkt, maar in de wed­strijd is het an­ders uit­ge­val­len. Hij gaat het team voor de laatste maal voor dit sei­zoen oproe­pen en een ge­sprek met de jon­gens aan­gaan. De doel­pun­ten van Ka­bel Boyz-LG wer­den ge­maakt door Mar­celo da Sil­va (3x), Antho­ny Blijd, Ka­rim Ba­li, Ke­vin Monsan­to en Ro­ma­no Stek­kel. Evani Espe­ran­ce van The Li­ons maak­te al­le drie doel­pun­ten.

Ike Adams van Ka­bel Boyz-LG doet al­les om de bal te win­nen. (Foto: Ra­kesh Pa­rag)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.