Be­len aan kop

Times of Suriname - - SPORT -

SCHA­KEN - De Chi­l­een­se WFM Go­mez Bar­re­ra Ja­viera Be­len gaat na de vier­de ron­de on­ge­sla­gen aan kop met een 100% sco­re van vier pun­ten. Zij won van WCM Vic­to­ria Kas­lan bij de ZuidA­me­ri­kaan­se da­mes U-20schaak­wed­strij­den. WCM Pa­ti­no Gar­cia Co­rals uit Ve­ne­zu­e­la maak­te even­eens ook geen fout te­gen on­ze da­mes­kam­pi­oen WFM Rosan­ge­la Dos Ra­mos. Ook de der­de bui­ten­land­se da­me WFM Sig­chos Bosquez Bre­a­na uit Ecu­a­dor wist een aan­val af te slaan van WFM Kaith­lyn Tjong Tjin Joe en zet­te ook haar par­tij om in winst. Op de twee an­de­re bor­den was het een Su­ri­naams tref­fen waar­bij WCM Ca­ther­i­ne Kas­lan en WCM An­vi­ti Ad­hin won­nen van res­pec­tie­ve­lijk Sa­day El­li­ot en Alexan­dra Kas­lan.

In de vier­de ron­de van de mas­ter­klas­se was het tref­fen tus­sen de twee groot­mees­ters uit Duits­land GM Hu­schen­be­th

Sre­fi­den­si mas­ter klas­se

Ni­clas en GM Bru­zon Ba­ti­s­ta La­za­ro uit Cu­ba. Bei­den ga­ven el­kaar geen ruim­te en na meer dan drie uren kwa­men ze op het eind een re­mi­se over­een.

CM Ma­du­ro Sher­man uit Aru­ba zet­te zijn par­tij in winst om te­gen on­ze na­ti­o­na­le kam­pi­oen FM Ro­ger Ma­toe­wi. Op bord vijf wist WGM Li­na­res Na­po­les Olei­ny door te druk­ken in de stel­ling te­gen CM Su­radj Ha­noe­man en schreef hier­door ook een punt bij. Slechts CM Ro­ma­rio San­ches wist de Su­ri­naam­se eer hoog te hou­den door te win­nen van de ho­ger ge­rang­schik­te FM Da­vid Vi­dal Me­len­dez Is­mael uit Ve­ne­zu­e­la. Op het an­de­re bord was het re­sul­taat in het Su­ri­naams tref­fen tus­sen FM Vi­resh Gi­a­si en FM De­w­per­kash Ga­ja­din een re­mi­se. Na vier ron­den gaan de twee groot­mees­ters aan kop met 3 ½ punt uit 4 wed­strij­den. CM Ro­ma­rio San­ches volgt sa­men met de WGM Li­na­res Na­po­les Olei­ny met 2 ½ punt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.