Sti­bu­la trekt se­rie­stand ge­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Sti­bu­la heeft ga­me twee van de play­offs van de der­de klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond ge­won­nen van Styx MN Car Cen­ter met 5-1: hier­door staat de se­rie­stand nu op 1-1. De der­de en be­slis­sen­de ga­me drie wordt mor­gen ge­speeld. Sti­bu­la ver­loor de eer­ste wed­strijd met 4-3 en moest in de­ze wed­strijd er al­les aan doen om een ne­der­laag te voor­ko­men. Het team be­gon de wed­strijd heel flit­send. Ste­fa­no Mac Do­nald open­de de sco­re al in de vier­de mi­nuut voor Sti­bu­la, maar een mi­nuut la­ter zorg­de Al­ber­to Does­burg voor de ge­lijk­ma­ker: 1-1. In de acht­ste mi­nuut schoot Mac Do­nald de 2-1 bin­nen en een mi­nuut la­ter til­de Renal­do To­lud de sco­re naar 3-1 voor Sti­bu­la. Styx MN Car Cen­ter pro­beer­de zo snel mo­ge­lijk een aan­slui­tings­tref­fer te ma­ken, maar dit luk­te niet. In de laatste mi­nuut van de­ze helft scoor­de To­lud nog eens en be­paal­de de rust­stand op 4-1 voor Sti­bu­la. In de tweede helft speel­den de teams ver­de­di­gend heel sterk en hier­door viel er maar een doel­punt in de­ze helft. In de 45ste mi­nuut schoot Mac Do­nald de 5-1 bin­nen. Door de­ze over­win­ning heeft Sti­bu­la een der­de en be­slis­sen­de ga­me af­ge­dwon­gen. De win­naar van de­ze se­rie gaat recht­streeks naar de fi­na­le, ter­wijl de ver­lie­zer in de her­kan­sings­se­rie zal uit­ko­men te­gen Bar­ka voor de tweede plek in de fi­na­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.