Inie­sta mo­ge­lijk te­rug bij El Clá­si­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - An­drés Inie­sta staat weer op het trai­nings­veld na bles­su­re­leed. Trai­ner Luis En­ri­que hoopt zijn ster­spe­ler klaar te sto­men voor El Clá­si­co op 3 de­cem­ber. Inie­sta viel op 22 ok­to­ber in het du­el met Va­len­cia (2-3 winst) uit met een knie­bles­su­re. De mid­den­vel­der zou aan­van­ke­lijk zes tot acht we­ken rust hou­den, maar lijkt zich al­weer be­ter te voe­len. Door die mee­val­ler is de mid­den­vel­der ver­moe­de­lijk net op tijd fit voor de Clá­si­co te­gen kop­lo­per Re­al Ma­drid op za­ter­dag 3 de­cem­ber.

Inie­sta is be­zig aan zijn vijf­tien­de sei­zoen bij Bar­cel­o­na, maar kwam dit sei­zoen pas vijf du­els in ac­tie. Zon­der Inie­sta leed Bar­ça al­leen pun­ten­ver­lies thuis te­gen Mála­ga CF, vo­ri­ge week za­ter­dag. De ach­ter­stand op Re­al Ma­drid be­draagt vier pun­ten en dus is het van groot be­lang dat de on­der­lin­ge wed­strijd van vol­gen­de week ge­won­nen, of in ie­der ge­val niet ver­lo­ren, wordt.

Bar­ça be­schikt dit sei­zoen over veel goe­de mid­den­vel­ders. On­der an­de­re De­nis Suárez, An­dré Go­mes en Ar­da Tu­ran ver­vin­gen de Span­jaard tij­dens dien af­we­zig­heid in de as van het Ca­ta­laan­se team.

(Goal)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.