Bar­ka naar her­kan­sings­se­rie

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Bar­ka heeft zich ge­plaatst voor de her­kan­sings­se­rie van de play­offs van de der­de klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team wist ga­me twee te win­nen met 8-6 van Pen­ta­gon 3. De eer­ste ga­me won Bar­ka met 7-6.

In de tweede wed­strijd van de­ze se­rie was het al­les of niets voor Pen­ta­gon 3. Bar­ka be­gon heel sterk en met een 6-4 rust­stand gin­gen de teams rus­ten. Der­rick Gar­den en Max Ro­dri­gu­ez wa­ren elk drie keer tref­ze­ker voor Bar­ka in de eer­ste helft, ter­wijl Quin­cy Klas en Jer­rel Til­burg elk twee keer tref­ze­ker wa­ren voor de te­gen­par­tij.

In de tweede helft speel­de Pen­ta­gon 3 be­ter, maar het team kon de op­ge­lo­pen scha­de van de eer­ste helft niet in­lo­pen. Rad­jes­h­ku­mar Hin­do­ri en Ro­dri­gu­ez scoor­den elk nog een keer in de­ze helft voor Bar­ka, ter­wijl Darl Ame­lo en Ul­rich Re­ding elk een keer het net vond voor Pen­ta­gon 3. Bar­ka zal nu wach­ten op de ver­lie­zer van de se­rie tus­sen Styx MN Car Cen­ter en Sti­bu­la. De ver­lie­zer van de­ze se­rie zal te­gen Bar­ka strij­den in de her­kan­sings­se­rie om een plaats in de fi­na­le. Pen­ta­gon 3 ligt al uit de com­pe­ti­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.