War­ri­ors geeft LA La­kers pak slaag

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Gol­den Sta­te War­ri­ors heeft het thuis­du­el met Los An­ge­les La­kers met rui­me cij­fers ge­won­nen. Het team van Step­hen Cur­ry, Ke­vin Du­rant en Klay Thomp­son zet­te de gas­ten te kijk met 149-106.

Dat het thuis­team de zes­tien­vou­di­ge NBA-kam­pi­oen een moei­lij­ke avond ging be­zor­gen, was al snel dui­de­lijk. La­kers maak­ten de eer­ste pun­ten van de wed­strijd, maar na het eer­ste kwart leid­de War­ri­ors met 41-26. Hal­ver­we­ge de par­tij was het ver­schil al op­ge­lo­pen tot 31 pun­ten: 80-49.

War­ri­ors nam daar­na wat gas te­rug en in het der­de kwart maak­te Los An­ge­les zo­waar meer pun­ten dan het thuis­team. Het was ech­ter too litt­le, too la­te, want de drie pun­ten die wa­ren in­ge­lo­pen, ver­dwe­nen als sneeuw voor de zon. Ster­ker nog, War­ri­ors leek ont­ke­tend en scoor­de 43 pun­ten in het laatste kwart. Bij Gol­den Sta­te was voor­al Step­hen Cur­ry weer eens op dreef. De MVP van het vo­ri­ge sei­zoen was goed voor 31 pun­ten. Du­rant (28 pun­ten) en Thomp­son (26) de­den ech­ter niet veel voor hem on­der.

Los An­gels Clip­pers blijft het uit­ste­kend doen in de Wes­tern Con­fe­ren­ce. De kop­lo­per boek­te de veer­tien­de ze­ge van het sei­zoen. Dit keer was Dal­las Ma­ve­ricks het slacht­of­fer: 104-124. Clip­pers dank­te de over­win­ning aan een ster­ke bank: drie van de zes ‘re­ser­ve­spe­lers’ kwa­men tot 14 pun­ten of meer. Aus­tin Ri­vers, ook star­tend van­af de bank werd top­sco­rer met 22 pun­ten. Ti­tel­hou­der Cle­ve­land Ca­va­liers ver­sloeg Port­land Trail Bla­zers (137-125). In het eer­ste kwart scoor­de Ke­vin Lo­ve 34 pun­ten voor de kam­pi­oen. De sco­re van Lo­ve in één kwart is de is de op een na bes­te in de NBA-his­to­rie. Thomp­son van Gol­den Sta­te War­ri­ors is re­cord­hou­der met 37 pun­ten.

Ove­ri­ge uit­sla­gen:

Phi­l­a­delp­hia 76ers ver­loor van Memphis Grizz­lies met 104-99, San An­to­nio Spurs was met 119-114 te sterk voor Char­lot­te Hor­nets, Or­lan­do Ma­gic ging met 87-92 ten on­der te­gen Phoe­nix Suns, At­lan­ta Hawks ver­sloeg In­di­a­na Pa­cers met 96-85, Brook­lyn Nets ver­loor met 92-111 van Bos­ton Cel­tics, De­troit Pis­tons was met 10784 te sterk voor Mi­a­mi Heat, Hous­ton Roc­kets ver­loor van Tor­on­to Rap­tors met 102115, Utah Jazz ging met 10883 langs Den­ver Nug­gets, New Or­leans Pe­li­cans was met 117-96 te sterk voor Min­ne­so­ta Ti­ber­wol­ves, Sa­cra­men­to King ze­ge­vier­de op Okla­ho­ma Ci­ty Thun­der met 106-92.

Step­hen Cur­ry pro­beert een bas­ket te ma­ken voor Gol­den Sta­te War­ri­ors. (Foto: NOS.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.