PVV en SNL de­len pun­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Po­li­tie Voet­bal Ver­e­ni­ging (PVV) en Su­ri­naams Na­ti­o­naal Le­ger (SNL) heb­ben het op een ak­koord­je ge­gooid op woens­dag­avond in de der­de ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. In het Es­sed­sta­di­on kwa­men de ge­wa­pen­de mach­ten niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel. Bei­de teams wa­ren goed te­gen el­kaar op­ge­was­sen, maar het zou PVV zijn dat in de 30e mi­nuut via As­his­ku­mar An­roedh uit een scrim­ma­ge op 1-0 zou ko­men. Niet lang daar­na, in de 37e mi­nuut, scoor­de SNL-spe­ler Lo­ren­zo Akro­sie de ge­lijk­ma­ker via een mach­ti­ge vrij­trap. Dit werd ook de rust­stand van de wed­strijd. In de tweede helft gin­gen de teams op­zoek naar de over­win­nin­gen, maar de ge­cre­ëer­de kan­sen wer­den niet be­nut. De bes­te kans van de tweede helft viel voor Do­no­van Los­wijk van SNL. Met nog en­ke­le se­con­des te gaan, schoot de spits van SNL de bal naast het doel. Door het ge­lijk­spel heeft SNL zijn eer­ste punt ge­pakt in de­ze klas­se. PVV heeft door het ge­lijk­spel vier pun­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.