Ka­ty Per­ry steunt In­di­a­nen­stam in pro­test

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­ty Per­ry steunt een In­di­a­nen­stam in hun pro­test te­gen een olie­pijp­lijn. “Op Thanks­gi­ving, een dag met een ge­com­pli­ceer­de oor­sprong, wil ik mijn steun uit­spre­ken voor het Si­oux-re­ser­vaat in Stan­ding Rock en hun pro­test”, schreef Ka­ty op In­st­agram. De stam maakt zich zor­gen over de ge­plan­de pijp­lijn, die olie moet ver­voe­ren door land wat hei­lig is voor hen. De pijp­lijn vormt vol­gens Ka­ty ook een ri­si­co voor het grond­wa­ter. Ze zegt zich ver­der zor­gen te ma­ken over de be­han­de­ling van de de­mon­stran­ten. De­ze zou­den in on­men­se­lij­ke om­stan­dig­he­den zijn vast­ge­hou­den door de po­li­tie en ook zou traan­gas en rub­be­ren ko­gels zijn in­ge­zet te­gen hen. De zan­ge­res laat we­ten een do­na­tie te heb­ben over­ge­maakt en roept haar fans op het­zelf­de te doen. An­de­re ster­ren lie­ten ook al van zich ho­ren na­dat de po­li­tie in ac­tie kwam te­gen de de­mon­stran­ten. On­der an­de­ren Bet­te Mid­ler, De­bra Mes­sing en Oli­via Wil­de lie­ten we­ten ge­schokt te zijn. Shai­le­ne Wood­ley werd vo­ri­ge maand zelf ge­ar­res­teerd tij­dens een de­mon­stra­tie.

(De Te­le­graaf/foto: fun­zi­ne.hu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.