Se­le­na Go­mez dank­baar on­danks moei­lijk jaar

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Se­le­na Go­mez is na ruim drie maan­den te­rug op In­st­agram. Ze liet haar fans op Thanks­gi­ving we­ten voor veel din­gen dank­baar te zijn, on­danks het moei­lij­ke jaar dat ze ach­ter de rug heeft. De zan­ge­res liet zich eer­der dit jaar op­ne­men in een kli­niek om zich te fo­cus­sen op haar ge­zond­heid. “Mijn jaar is het moei­lijk­ste maar ook het meest lo­nend ge­weest”, zei ze op

Se­le­na brak en­ke­le maan­den ge­le­den haar tour­nee af, van­we­ge pa­nie­k­aan­val­len en een de­pres­sie die het ge­volg zijn van de au­to-im­muun­ziek­te lu­pus waar ze aan lijdt. (De Te­le­graaf/foto: ce­leb­ma­fia.com)

In­st­agram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.