Ex van Zayn Ma­lik ge­spot met Ar­sen­al-spe­ler

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Per­rie Ed­wards - de ex van Zayn Ma­lik - is nu al meer­de­re ke­ren ge­zien met Ar­sen­al-spe­ler Alex Ox­la­deCham­ber­lain. De twee zou­den steeds meer naar el­kaar toe aan het groei­en zijn. De zan­ge­res van mei­den­groep Litt­le Mix zat in de VIP-box van Alex tij­dens Ar­sen­al-Tot­ten­ham Hot­spur, eer­der de­ze maand. Ook zou ze al en­ke­le da­tes bij hem thuis heb­ben ge­had, meldt The Sun. Zelf zou Per­rie de ro­man­ce niet zo aan de gro­te klok wil­len han­gen, om­dat haar re­la­tie met Zayn nog­al breed uit­ge­me­ten werd in de Brit­se pers. “Ze zijn nog maar net bij el­kaar. Ze wil­len het al­le­bei een beet­je low-pro­fi­le hou­den. Zo vol­gen ze el­kaar niet op so­ci­al me­dia, want ze we­ten dat dát een hint kan zijn.” Zayn en Per­rie leer­den el­kaar in 2011 ken­nen en in 2015 dump­te hij haar naar ver­luidt per sms. In het num­mer Shout Out to My Ex zingt ze de frus­tra­tie van haar af. Zon­der zijn naam te noe­men, lijkt het voor ie­der­een dui­de­lijk dat het om Zayn gaat. Zo zingt ze in het num­mer over de ma­ti­ge bed­pres­ta­ties van haar ex.

(De Te­le­graaf/foto: cdnds.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.