TAApsEE PAn­nu In

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Na veel spe­cu­la­ties, heb­ben de film­ma­kers ein­de­lijk de lea­ding la­dies van

aan­ge­kon­digd. Taapsee Pan­nu en Jac­que­li­ne Fer­nan­dez zul­len naast Va­run Dha­wan in de film spe­len. Be­rus­tend op een be­richt van Azi­a­ti­sche Age is Taapsee erg en­thou­si­ast om in de­ze luch­ti­ge ko­me­die te spe­len, want haar laatste Bol­ly­wood­film was in­tens. Pink, is een zeer ge­lief­de film en de ac­tri­ce werd ook ge­pre­zen voor haar per­for­man­ce. Eer­der deel­de Jac­que­li­ne de ruim­te op het scherm met Va­run in Dis­hoom, ter­wijl Taapsee voor het eerst met de ac­teur gaat wer­ken. De Pink-ac­tri­ce zegt dat ze er­naar uit kijkt om met Va­run te wer­ken, want hij is een leu­ke en pri­ma ac­teur. “Ik kijk uit naar de­ze ver­an­de­ring van de sfeer in mijn car­ri­è­re. Ik heb ook een beet­je zang en dans in mijn le­ven no­dig. Ik ga voor het eerst een ko­me­die gen­re pro­be­ren. Ik moet een ty­pi­sche Bol­ly­wood hel­din spe­len en dit is een ver­an­de­ring voor mij”, al­dus Taapsee. Ze wil ooit ook graag met Sal­man Khan wer­ken, die de hoofd­rol­spe­ler was in de oor­spron­ke­lij­ke Jud­waa. Jud­waa 2 is ge­pland voor re­lea­se op 29 sep­tem­ber 2017.

Taapsee stap­te in Bol­ly­wood met Chash­me Bad­door (2013) van re­gis­seur Da­vid Dha­wan. Ze wordt her­e­nigd met de re­gis­seur in een ver­volg op een van de meest me­mo­ra­be­le ko­me­dies,

Jud­waa (1997). (me­dia247.co.uk/ foto: cloud­pix.co)

Jud­waa 2

Pink

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.