Op­stand Bul­gaars vluch­te­lin­gen­kamp

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BUL­GA­RIJE - De po­li­tie heeft meer dan 200 men­sen ge­ar­res­teerd tij­dens een op­stand in het groot­ste vluch­te­lin­gen­kamp van Bul­ga­rije, waar 3000 men­sen wo­nen. Bij de ac­tie wer­den wa­ter­ka­non­nen in­ge­zet en er werd ge­scho­ten met rub­be­ren ko­gels om de rust te her­stel­len. Er raak­ten 14 agen­ten ge­wond. Of er ook vluch­te­lin­gen ge­wond zijn ge­raakt is nog niet be­kend.

De po­li­tie kwam in ac­tie na­dat vluch­te­lin­gen don­der­dag meu­bels en ban­den in brand sta­ken en met ste­nen naar de po­li­tie gooi­den. De po­li­tie was aan­we­zig om te voor­ko­men dat er vluch­te­lin­gen het kamp zou­den ver­la­ten. Het kamp in Har­man­li werd twee da­gen ge­le­den ge­slo­ten na­dat lo­ka­le me­dia be­richt­ten dat er een vi­rus­in­fec­tie was uit­ge­bro­ken on­der de voor­na­me­lijk Af­ghaan­se be­wo­ners. Van­we­ge de ernst van de si­tu­a­tie is de mi­nis­ter-pre­si­dent van Bul­ga­rije, Boi­ko Bo­risov, on­der­weg naar het kamp. Vo­ri­ge maand wa­ren er ook al pro­tes­ten in het kamp om­dat de mi­gran­ten naar WestEu­ro­pa wil­len. In­wo­ners van Char­man­li ei­sen dat het kamp wordt ge­slo­ten. Ze hiel­den in de buurt be­to­gin­gen en wer­den daar­bij ge­steund door tien­tal­len na­ti­o­na­lis­ten uit an­de­re re­gio’s die met bus­sen naar Char­man­li wa­ren ge­ko­men. (Volks­krant.nl)

De Bul­gaar­se op­roer­po­li­tie pro­beert de rust in het kamp te her­stel­len, tij­dens de he­vi­ge op­stan­den.(Foto:REU­TERS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.