Acht mi­li­tai­ren ge­dood bij ont­plof­fing bom­au­to Egyp­te

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EGYP­TE - Acht Egyp­ti­sche sol­da­ten zijn don­der­dag om­ge­ko­men bij een aan­val met een bom­au­to die plaats­vond bij een con­tro­le­post in de Si­naï, waar een lo­ka­le af­de­ling van ter­reur­groep Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) een op­stand uit­voert.

Vol­gens een woord­voer­der van het le­ger viel een groep ge­wa­pen­de ter­ro­ris­ten één van de con­tro­le­pos­ten aan in het noor­den van de Si­naï. In to­taal vie­len on­der de mi­li­tai­ren acht do­den door de bom­au­to en de daar­op vol­gen­de ge­vech­ten. Ook drie ter­reurs­trij­ders kwa­men om het le­ven. In het noor­den van het schier­ei­land Si­naï be­vin­den zich veel IS-strij­ders. Sinds het Egyp­ti­sche le­ger in 2013 de is­la­mis­ti­sche pre­si­dent Mo­ha­med Mor­si af­zet­te, ne­men die re­gel­ma­tig de vei­lig­heids­troe­pen in het vizier.

Vol­gens de re­ge­ring kwa­men al hon­der­den po­li­tie­agen­ten en sol­da­ten om bij aan­sla­gen, die soms ook in Ca­ï­ro en de Nijl­del­ta plaats­von­den. De mees­te aan­sla­gen wor­den op­ge­ëist door de Egyp­ti­sche tak van IS, maar dat is nog niet ge­beurd voor de aan­slag van don­der­dag.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.