Hon­der­den in­wo­ners Ita­lië dak­loos na wa­ter­over­last

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Wa­ter­over­o­ver­last heeft ze­ker vier­hon­derd men­sen dak­loos ge­maakt in de pro­vin­cies Cu­neo en Tu­rijn in het noord­wes­ten van Ita­lië. Ver­schil­len­de dor­pen zijn van de bui­ten­we­reld af­ge­slo­ten, al­dus het Ita­li­aan­se pers­bu­reau ANSA gis­te­ren. De re­gio’s Li­gu­rië en Pie­mon­te, waar­in de pro­vin­cies Cu­neo en Tu­rijn lig­gen, kam­pen door he­vi­ge re­gen­val met zwa­re over­stro­min­gen en an­de­re vor­men van wa­ter­over­last. De ri­vie­ren Po en Ta­na­ro zijn op ver­schil­len­de plaat­sen bui­ten hun oe­vers ge­tre­den. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten is de scha­de door het nood­weer op­ge­lo­pen tot ruim 100 mil­joen eu­ro. Tal van stra­ten en brug­gen zijn on­be­gaan­baar Een 70-ja­ri­ge man werd door het wa­ter mee­ge­sleurd toen hij en­ke­le paar­den uit de wei wil­de ha­len. Hij wordt ver­mist. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.