Ver­koop Eu­ro­pe­se be­drijfs­wa­gens daalt

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - De ver­koop van nieu­we com­mer­cie­le voer­tui­gen in de Eu­ro­pe­se Unie is in ok­to­ber ge­daald, ter­wijl de Bel­gi­sche ver­koop wel door­steeg. Dit meld­de de bran­che­or­ga­ni­sa­tie voor de au­to-in­du­strie ACEA gis­te­ren. De re­gi­stra­ties van on­der meer vracht- en be­drijfs­wa­gens daal­den af­ge­lo­pen maand met 2,4 pro­cent op jaar­ba­sis naar 185.055 stuks. Met de­ze da­ling kwam een einde aan een 21 maan­den du­ren­de stij­ging van de ver­ko­pen.

Ter­wijl de ver­koop in Ita­lië nog met 48 pro­cent steeg, zag Duits­land de ver­ko­pen te­rug­lo­pen met 15 pro­cent. In het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk, Span­je en Frank­rijk lag de ver­koop­da­ling op cir­ca 6 pro­cent. In Bel­gië wer­den vo­ri­ge maand 3,9 pro­cent meer com­mer­ci­ë­le voer­tui­gen ver­kocht, op een to­taal van 6.111 stuks. In de pe­ri­o­de ja­nu­a­ri tot en met ok­to­ber steeg de re­gi­stra­tie van het aan­tal nieu­we com­mer­ci­ë­le voer­tui­gen op jaar­ba­sis met 11,6 pro­cent tot on­ge­veer 1,9 mil­joen stuks. In Bel­gië steeg de ver­koop van nieu­we com­mer­ci­ë­le voer­tui­gen dit jaar voor­als­nog met 11,0 pro­cent tot 67.087 stuks. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.