Groot­han­dels­voor­ra­den Ame­ri­ka da­len on­ver­wachts

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - De Ame­ri­kaan­se groot­han­dels­voor­ra­den zijn in ok­to­ber ge­daald. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van het Mi­nis­te­rie van Han­del in de Ver­e­nig­de Sta­ten. De groot­han­dels­voor­ra­den daal­den op maand­ba­sis met 0,4 pro­cent. Er werd uit­ge­gaan van een stij­ging van de voor­ra­den met 0,3 pro­cent. Op jaar­ba­sis daal­den de voor­ra­den met 0,5 pro­cent. De groot­han­dels­voor­ra­den lag in sep­tem­ber 0,1 pro­cent la­ger dan in au­gus­tus, een neer­waart­se bij­stel­ling van de eer­der ge­mel­de plus van 0,1 pro­cent.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.