Do­de­lij­ke co­bra blijft in toi­let te lig­gen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Als je dit leest, zal je de vol­gen­de keer dat je naar toi­let gaat mis­schien ook wel eerst in de pot kij­ken voor je gaat neer­zit­ten. Een be­wo­ner van een ap­par­te­ments­blok in Pre­to­ria, Zuid-Afri­ka be­leef­de de schrik van zijn le­ven toen er opeens een do­de­lij­ke co­bra in bleek te lig­gen. Er kwa­men ex­perts ter plaat­se, maar die slaag­den er niet in om het dier te van­gen. Het glib­bert dus nog al­tijd door de ri­o­le­ring van het ge­bouw. Het was An­ton Meij­er die het be­richt op zijn Twit­ter-ac­count zet­te. Hij voeg­de ook een film­pje toe, waar­op de ex­perts aan het werk te zien zijn met de co­bra, die twee me­ter lang bleek te zijn. Ze slaag­den er uit­ein­de­lijk niet in om het rep­tiel in een spe­ci­a­le buis te krij­gen voor trans­port, om­dat het zich zo­da­nig op­ge­kruld hield dat ze het niet uit de pot kre­gen. Het dier ver­dween uit­ein­de­lijk weer in de ri­ool. Vol­gens de ex­perts is de kans zeer groot dat het op een an­de­re plek op­nieuw pro­beert om naar bo­ven te ko­men via een toi­let. (AD.NL/foto: Twit­ter)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.