‘Crui­se con­trol blok­keer­de’

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Brit­se Kaus­hal Gan­dhi is be­gin dit jaar over­le­den bij een crash, waar­in hij ont­hoofd werd. Naar ei­gen zeg­gen kreeg hij zijn au­to niet meer uit de crui­se con­trol. Hij reed 191 ki­lo­me­ter per uur. Voor hij stierf bel­de hij nog naar het nood­num­mer in de hoop hulp te krij­gen, schrijft de Dai­ly Mir­ror.

De 32-ja­ri­ge Gan­dhi uit het Brit­se Har­row pro­beer­de de crui­se con­trol van zijn Sko­da Oc­ta­via uit te zet­ten toen de au­to te hard ging rij­den, maar dit luk­te niet. In de acht mi­nu­ten voor de crash ver­tel­de hij aan de te­le­fo­nis­te dat het sys­teem vast was ko­men te zit­ten en dat hij niet kon voor­ko­men dat de au­to steeds har­der ging rij­den. De te­le­fo­nis­te vroeg ver­vol­gens of hij de au­to lang­za­mer kon la­ten gaan door hem in een an­de­re stand te zet­ten, maar ook dit luk­te niet. Zelfs de aan-/uit­knop

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.