In­bre­ker in on­der­broek ge­ar­res­teerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft een in­bre­ker die ge­kleed was in een on­der­broek en in twee hui­zen in Paramaribo had ge­pro­beerd een in­braak te ple­gen, ge­ar­res­teerd. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat een in­bre­ker was aan­ge­hou­den, waar­na wets­die­na­ren ter plek­ke gin­gen voor een on­der­zoek. De in­bre­ker was be­smeurd met mod­der en hij bloed­de uit zijn neus en mond. Hij was om­ringd door een me­nig­te. Een mi­li­tair ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij wak­ker schrok door ge­gil van buurt­be­wo­ners, die aan­ga­ven dat een dief aan zijn aan­hou­ding pro­beer­de te ont­ko­men. Uit het on­der­zoek van de po­li­tie is ge­ble­ken dat de dief tracht­te in te bre­ken in het huis van de mi­li­tair. Bij het zien van de mi­li­tair ren­de de dief weg. De mi­li­tair ging toen ach­ter de in­bre­ker aan, en los­te een waar­schu­wings­schot met zijn dienst­wa­pen om de man tot stop­pen te dwin­gen. De in­bre­ker gaf daar ech­ter geen ge­hoor aan, waar­na de mi­li­tair ver­der ach­ter hem aan ren­de. Het ge­luk­te hem met moei­te de dief aan te hou­den. De po­li­tie werd toen in­ge­scha­keld. Een an­de­re buurt­be­wo­ner ver­klaar­de bij de po­li­tie dat de dief eerst had ge­pro­beerd in zijn wo­ning in te bre­ken. De in­bre­ker was in de slaap­ka­mer van zijn zus­je. Hij stak de be­wo­ner en­ke­le ke­ren met een mes­je op zijn rug toen hij op he­ter­daad werd be­trapt. Hier­na vlucht­te de dief weg. Het zus­je van de buurt­be­wo­ner ver­tel­de de po­li­tie dat de dief daad­wer­ke­lijk in haar slaap­ka­mer was. De man had twee etuis van haar weg­ge­no­men, waar­na zij luid­keels om hulp be­gon te roe­pen. Haar broer schoot haar te hulp, maar werd ver­wond door de in­bre­ker. De ver­dach­te ont­ken­de bij zijn aan­hou­ding zich aan een in­braak of be­ro­ving te heb­ben schul­dig ge­maakt. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.