‘BEERTJE’ PRO­BEER­DE EX-VRIENDIN TE WURGEN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 21-ja­ri­ge jon­ge­da­me heeft vrij­dag bij de po­li­tie aan­gif­te ge­daan te­gen haar ex-vriend die zij als ‘Beertje’ kent. Hij zou ge­pro­beerd heb­ben haar te wurgen. Hij bracht haar vuist­sla­gen toe in het ge­zicht. De aan­geef­ster ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij on­ge­veer twee jaar een lief­des­re­la­tie met hem had. Twee maan­den te­rug be­ëin­dig­de zij de re­la­tie, om­dat ze niet kon com­mu­ni­ce­ren met hem. Ze ver­telt dat hij haar don­der­dag­avond bij een res­tau­rant in Paramaribo waar zij werkt, op­haal­de, om­dat hij haar eer­der te­le­fo­nisch had ge­vraagd hem te ont­moe­ten. Hij wil­de iets met haar uit­pra­ten. Na­dat ‘Beertje’ haar had op­ge­haald, re­den zij naar de rich­ting van Flo­ra. Hij par­keer­de zijn au­to op het trot­toir aan de Com­me­wij­ne­straat. Ter­wijl zij met hem zat te pra­ten, vroeg hij naar haar mo­bie­le te­le­foon. Ze wei­ger­de die af te staan, om­dat zij geen re­la­tie meer met hem had. Ze vindt dat de man niet meer in haar te­le­foon mocht gaan. Uit boos­heid pak­te ‘Beertje’ het toe­stel uit haar han­den, waar­na hij haar pro­beer­de te wurgen. Hij bracht haar toen ook vuist­sla­gen toe in het ge­zicht, om­dat zij wei­ger­de haar te­le­foon te ont­gren­de­len. De jon­ge­da­me zegt dat zij als ge­volg van de sla­gen pijn lijdt. Ze wil­de uit de wa­gen stap­pen, maar hij hield haar te­gen. ‘Beertje’ dreig­de haar te zul­len do­den. Hij zei te­gen haar dat zij geen an­de­re re­la­tie mag heb­ben dan met hem. Het slacht­of­fer is bang dat hij zijn woor­den in da­den zal om­zet­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.