Ju­ven­tus hard on­der­uit bij Genoa

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het door­gaans on­ge­naak­ba­re Ju­ven­tus heeft een zwa­re ne­der­laag ge­le­den op be­zoek bij Genoa. De kop­lo­per van de Se­rie A keek na een half­uur spe­len al te­gen een 3-0 ach­ter­stand aan. Na rust pro­beer­de de club uit Tu­rijn de ach­ter­stand weg te wer­ken, maar slaag­de daar niet in. Ju­ven­tus ging uit­ein­de­lijk met 3-1 ten on­der.

Het thuis­team kwam ge­wel­dig uit de start­blok­ken. Na een fout van Le­o­nar­do Bo­nuc­ci in de der­de mi­nuut wist Lu­ca Ri­go­ni het straf­schop­ge­bied in te drin­gen. Zijn in­zet werd ge­keerd door Gi­an­lui­gi Buf­fon, waar­na het schot van Lu­cas Ocam­pos van de lijn werd ge­haald door Da­ni Al­ves. Uit­ein­de­lijk was het Pa­blo Si­me­o­ne die de bal te­gen de tou­wen werk­te. Tien mi­nu­ten la­ter werd de voor­sprong ver­dub­beld door op­nieuw Si­me­o­ne. Hij maak­te de 0-2 op aan­ge­ven van Dar­ko La­zo­vic. Het zou nog er­ger wor­den voor het team van Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri. In de 29ste mi­nuut werk­te Lu­ca Ri­go­ni de bal van­uit een hoek­schop rich­ting het doel. Via de on­der­kant van de lat pro­beer­de Alex San­dro de bal nog weg te ha­len, maar hij gaf on­be­doeld het be­slis­sen­de zet­je: 0-3. Er was werk aan de win­kel voor Ju­ven­tus, dat nog een uur had om de rui­me ach­ter­stand weg te wer­ken. De be­zoe­kers kre­gen mo­ge­lijk­he­den om wat te­rug te doen, voor­al Sa­mi Khe­di­ra was er voor rust nog dicht bij. Maar de bal wil­de er niet in voor Ju­ven­tus. Vlak na rust greep Al­le­gri in. Ver­de­di­ger Stephan Licht­stei­ner werd ver­van­gen door Gon­za­lo Hi­gu­aín. Met een ex­tra aan­val­ler hoop­te de trai­ner iets te for­ce­ren. Dat luk­te, maar het doel­punt van Mi­ra­lem Pja­nic in de 82ste mi­nuut kwam te laat om nog een punt te red­den.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.