Twee olym­pisch kam­pi­oe­nen be­trapt op do­ping

Times of Suriname - - SPORT -

OLYMPISCHE SPE­LEN - Twee olympische kam­pi­oe­nen moe­ten de gou­den me­dail­les in­le­ve­ren die ze heb­ben ge­won­nen bij de Olympische Spe­len van Pe­king (2008) en Lon­den (2012).

Bij her­tes­ten van sta­len die des­tijds voor do­ping­on­der­zoek zijn af­ge­no­men, bleek als­nog dat ze ver­bo­den mid­de­len heb­ben ge­bruikt. Het gaat om ge­wicht­hef­fer Ilya Ilin uit Ka­zach­s­tan, die zo­wel in 2008 als 2012 goud pak­te in de klas­se tot 94 ki­lo­gram, en de Wit-Rus­si­sche at­le­te Aks­a­na Mi­anko­va, de olympische kam­pi­oe­ne van Pe­king bij het ko­gel­slin­ge­ren.

Het In­ter­na­ti­o­naal Olym­pisch Co­mi­té (IOC) laat sta­len die in 2008 en 2012 wer­den af­ge­no­men op­nieuw on­der­zoe­ken, met de nieuw­ste tech­nie­ken.

Het le­ver­de de af­ge­lo­pen maan­den al tien­tal­len po­si­tie­ve re­sul­ta­ten op, veel­al van spor­ters uit Oost-Eu­ro­pa. Het IOC maak­te vrij­dag weer ze­ven na­men be­kend.

Naast de olym­pisch kam­pi­oe­nen Ilin en Mi­anko­va gaat het om vier at­le­ten uit WitRus­land, on­der wie Na­t­al­lia Mik­hne­vich die in 2008 zil­ver pak­te bij het ko­gel­sto­ten, en een ge­wicht­hef­ster uit Azer­beid­zjan.

Mi­anko­va test­te net als Ilin po­si­tief bij haar sta­len uit zo­wel 2008 als 2012. In Lon­den ein­dig­de de ti­tel­ver­de­dig­ster als ze­ven­de.

De be­trok­ken at­le­ten wor­den uit de uit­sla­gen ge­schrapt en de me­dail­le­win­naars moe­ten hun ere­me­taal in­le­ve­ren.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.