Voor­waarts pakt eer­ste punt

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – Voor­waarts heeft zijn eer­ste punt kun­nen pak­ken in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. In het Voor­waarts­sta­di­on kwam het thuis­team en de be­zoe­kers Wal­king Boyz Com­pa­ny (WBC) niet ver­der dan een 1-1 ge­lijk­spel. Sho­ra­no Ma­wi scoor­de al in de 23ste mi­nuut voor het thuis­spe­len­de team, ter­wijl kort voor het rust­sig­naal spe­ler Fur­gil Ong A Fat de ge­lijk­ma­ker bin­nen­kop­te.

Trai­ner Eu­ge­ne Ver­wey van WBC zegt dat in de eer­ste helft het een ge­lijkop­gaan­de strijd was, waar bei­de teams kan­sen heb­ben ge­had. Hij geeft aan dat het een dek­king­fout was, waar­door Voor­waarts eerst kon sco­ren. In de twee­de helft heeft voor­al WBC re­ë­le sco­rings­kan­sen ge­had, maar het heeft die on­be­nut ge­la­ten. Ver­wey zegt dat hier­door het team al twee pun­ten heeft la­ten lig­gen en in to­taal vier. De trai­ner zegt dat hij wel on­te­vre­den is er­over. WBC heeft uit drie wed­strij­den vijf pun­ten ge­pakt, ter­wijl Voor­waarts een heeft. De oe­fen­mees­ter zegt dat het aan al­ler­lei fac­to­ren kan lig­gen, waar­om zijn spe­lers zo slecht zijn om­ge­gaan met de ge­cre­ëer­de kan­sen. Zo geeft de oe­fen­mees­ter aan dat de vorm van de dag een rol kan spe­len. “Als een spe­ler niet goed uit­ge­rust is, dan mag je een goe­de voor­be­rei­ding heb­ben, toch gaat het niet luk­ken”, zegt hij. Hij geeft ook toe dat de play-offs van zaal­voet­bal ook hun tol ei­sen, maar geeft di­rect aan dat WBC met zijn spe­lers­groep dit mak­ke­lijk zou moe­ten op­van­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.