Ram­jia­wan wint open­klas­se Sre­fi­den­si-schaak­toer­nooi

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - Ma­nish Ram­jia­wan be­na­drukt zijn goe­de vorm door ook zijn laat­ste ron­de te win­nen van kam­pi­oen Ger­rit Amat­darso van de vo­ri­ge Sre­fi­den­sie­di­tie ge­or­ga­ni­seerd door de Su­ri­naam­se Schaak­bond (SSB). Hier­mee maak Ram­jia­wan zijn 100% sco­re com­pleet en mag 65 pun­ten bij­schrij­ven op zijn hui­di­ge ra­ting. De wed­strijd tus­sen de oud­ste en meest er­va­ren scha­kers in dit toer­nooi met na­me CM Oc­ta­vio Croes van Aru­ba en Wim Veer, ein­dig­de in een winst voor Croes. Croes, die va­ker aan dit toer­nooi heeft deel­ge­no­men, laat zien dat vol­har­ding loont, en hij boekt zijn bes­te re­sul­taat door de twee­de plek op te ei­sen.

Er is hard ge­werkt voor de top vijf plaat­sen en de laat­ste uit­sla­gen wa­ren be­slis­send voor de eind­rang­schik­king. Num­mer drie is voor jeugd­kam­pi­oen Pier­re Chang, ter­wijl een an­de­re jeugd­spe­ler Ce­d­ric Pra­de de be­slis­sen­de laat­ste ron­de heeft ge­won­nen en zo­doen­de de 4e plaats heeft op­ge­ëist. Sa­tish Lau­tan mis­te zijn kan­sen voor de der­de plaats, door­dat hij de jonge Al­es­san­dro Bron­ne niet er­on­der kon krij­gen. Door de­ze re­mi­se moest Sa­tish ge­noe­gen ne­men met een 5e plaats. De jeugd is sterk in op­mars, en SSB-voor­zit­ter Frank Lo Kim Lin, trek­ker van de schaak­ont­wik­ke­ling bij de jeugd, heeft aan den lij­ve on­der­von­den, hoe goed het be­leid van de SSB op dit stuk is. Hij in­cas­seer­de een ne­der­laag te­gen de zeer jonge en ta­lent­vol­le Imaan Ka­lid­jo. Ka­lid­jo komt hier­door ver­ras­send ook op vijf pun­ten, en be­zet een plaats in de top zes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.