Ro­nal­do schiet Re­al langs Spor­ting Gijon

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Re­al Ma­drid heeft be­paald geen hoop­ge­ven­de ge­ne­ra­le re­pe­ti­tie ach­ter de rug voor el Clá­si­co van vol­gen­de week. In ei­gen huis wor­stel­de de ploeg van Zi­né­di­ne Zi­da­ne in de stro­men­de re­gen met num­mer acht­tien Spor­ting Gijón, dat uit­ein­de­lijk met 2-1 het on­der­spit dolf.

Al bin­nen vijf mi­nu­ten greep Re­al de lei­ding via een straf­schop. Lu­cas Vá­z­quez ging neer in het zes­tien­me­ter­ge­bied en Ro­nal­do zocht met suc­ces de rech­ter­hoek uit. Na een klein kwar­tier kreeg de Por­tu­gees een gro­te kans om de mar­ge te ver­dub­be­len, maar on­danks vol­le­di­ge vrij­heid wist hij niet bin­nen te kop­pen.

Even la­ter kop­te Ro­nal­do zijn ploeg als­nog near 2-0. Een af­ge­me­ten voor­zet van Na­cho werd op waar­de ge­schat door CR7, die fraai naar de bal dook en kee­per Diego Ma­ri­ño vol­le­dig kans­loos liet. Ro­nal­do leek op koers om zijn der­de hat­trick in vier LaLi­ga-wed­strij­den bij te schrij­ven, maar zover zou het niet ko­men. Het eerst­vol­gen­de doel­punt kwam bo­ven­dien van de be­zoe­kers. Een be­lab­ber­de in­speel­pass van Lu­ka Mo­d­ric werd on­der­schept door Gijón, dat er ra­zend­snel uit­kwam. Is­mael López Blan­co, de he­le eer­ste helft een be­drei­ging, le­ver­de van­af de lin­ker­flank een voor­zet op Car­los Car­mo­na Bo­net, die in één keer af­rond­de met een knap­pe aan­ra­king.

Van het ver­schil op de rang­lijst was gaan­de­weg de twee­de helft steeds min­der te mer­ken. Re­al raak­te de draad vol­le­dig kwijt en zag Gijón groei­en in de wed­strijd. De num­mer acht­tien van Span­je speel­de met lef, had re­la­tief veel bal­be­zit en meld­de zich vaak op de vij­an­de­lij­ke helft. Re­al kreeg ook mo­ge­lijk­he­den, bij­voor­beeld via een kop­bal van Ka­rim Ben­ze­ma, maar wist Gijón ab­so­luut niet meer de wil op te leg­gen. Ster­ker nog: los Ro­ji­blan­cos moch­ten het twaalf mi­nu­ten voor tijd ook pro­be­ren van­af de pe­nal­ty­stip. Du­je Cop stuur­de Key­lor Na­vas wel­is­waar de ver­keer­de kant op, maar schoot ver over en naast en zorg­de voor een zucht van ver­lich­ting in Ma­drid.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.