IMT ver­slaat Nishan’42 op slecht be­speel­baar veld

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – In­ter Moen­go Tapoe (IMT) heeft za­ter­dag­mid­dag Nishan’42 met 2-1 ver­sla­gen in de der­de speel­ron­de van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond (SVB). De­ze wed­strijd werd in de thuis­ha­ven van IMT, het Ron­ny Bruns­wijksta­di­on, af­ge­werkt. Zo­wel trai­ner Ro­ber­to Gö­de­ken van Nishan’42 als trai­ner An­dy At­mo­di­med­jo van IMT vond het veld niet goed be­speel­baar. IMT, de hui­di­ge kam­pi­oen, heeft nu ze­ven pun­ten, ter­wijl Nishan’42 blijft ste­ken op vier pun­ten. Gö­de­ken geeft aan dat het veld niet goed be­speel­baar was, maar hij wil hier­bij niet stil staan en zegt dat zijn team en­ke­le fou­ten in de ach­ter­hoe­de maak­te en de wed­strijd daar­door ver­loor. Hij zegt ver­der dat als de SVB het veld goed­ge­keurd heeft, hij en an­de­ren er niets aan kun­nen doen. Ver­der zegt de trai­ner dat Nishan’42 een slech­te eer­ste helft speel­de en in de ach­ter­hoe­de de te­gen­stan­der niet goed werd ge­dekt, waar­door IMT voor rust twee keer kon sco­ren via Ro­meo Kas­tiel en Gal­gy­to Ta­lea. In de twee­de helft maak­te Ru­ben Gar­cia nog de 2-1 voor Nishan’42; Gö­de­ken geeft aan dat zijn team in tijd­nood kwam voor nog een tref­fer. De vol­gen­de te­gen­stan­der van Nishan’42 is Leo Vic­tor. At­mo­di­med­jo is het eens met zijn col­le­ga en zegt dat het veld droog en hard was, om­dat het niet re­gent. Hij geeft aan dat als de SVB het veld goed­ge­keurd heeft, dat er dan niet ge­klaagd moet wor­den. De trai­ner zegt ook dat als het re­gent, het gras zal groei­en en het veld dan wel goed be­speel­baar zal zijn. At­mo­di­med­jo is wel blij met de over­win­ning, maar hij zegt dat het be­ter moet qua spel. Hij gaat de ko­men­de da­gen hier­aan wer­ken en zal pro­be­ren een goe­de wed­strijd af te wer­ken in het week­ein­de te­gen Wal­king Boyz Com­pa­ny.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.