Notch blijft slecht pres­te­ren

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – Notch blijft slecht pres­te­ren in de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond. Za­ter­dag­avond ver­loor het team uit Moen­go op be­zoek bij de hui­di­ge se­mikam­pi­oen Trans­vaal met 2-1. Notch blijft ste­ken op een punt uit drie wed­strij­den, ter­wijl de se­mikam­pi­oen nu op vier pun­ten komt. Ly­di Sun­day en Al­es­san­dro Fer­rei­ra scoor­den voor Trans­vaal, ter­wijl Wensley Chris­toph het net vond voor Notch.

Va­len­ti­no Nas­sa, de voor­zit­ter van Notch, geeft aan dat de slech­te start komt door­dat zijn team een slech­te voor­be­rei­ding heeft ge­had. Hij zegt dat de spe­lers nog niet op el­kaar zijn in­ge­speeld, en hier­door wor­den er soms fou­ten op cru­ci­a­le mo­men­ten ge­maakt. De­ze fou­ten heb­ben het team de pun­ten ge­kost in de af­ge­lo­pen drie wed­strij­den. Nas­sa ge­looft dat gaan­de­weg de com­pe­ti­tie Notch be­ter zal wor­den en weer pun­ten zal pak­ken. Notch ver­loor de eer­ste wed­strijd met 2-0 van Nishan’42 en in de twee­de wed­strijd hield Notch de hui­di­ge kam­pi­oen In­ter Moen­go Tapoe op een 1-1 ge­lijk­spel.

Trans­vaal heeft zijn eer­ste over­win­ning van de com­pe­ti­tie ge­boekt. In de eer­ste wed­strijd ging de se­mikam­pi­oen op be­zoek bij de hui­di­ge kam­pi­oen met 3-0 ten on­der en in de twee­de wed­strijd speel­de het 3-3 ge­lijk te­gen Nishan’42. In de­ze wed­strijd stond Trans­vaal met 2-0 voor, maar gaf de­ze winst uit han­den, waar­door het in de twee­de helft met 3-2 ach­ter stond. In de laat­ste mi­nu­ten van het du­el wist het team toch nog een keer te sco­ren en een punt te pak­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.