Zayn Ma­lik mag zich best ge­kle­de man noe­men

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Blac Chy­na en Rob Kar­das­hi­an zijn voor het eer­ste ge­zien ter­wijl ze een uit­stap­je met hun doch­ter­tje Dream maak­ten. De trot­se ou­ders wer­den de dag na Thanks­gi­ving ge­fo­to­gra­feerd met hun kind in een au­to­stoel­tje. Het lijkt een bij­zon­der mo­ment te zijn, want hun uitje werd vast­ge­legd voor hun re­a­li­ty se­rie. Dai­ly Mail heeft fo­to’s van de drie die sa­men op pad zijn. Dream, de doch­ter van Rob Kar­das­hi­an en zijn ver­loof­de Blac Chy­na, werd op 10 no­vem­ber ge­bo­ren in Los An­ge­les. De be­val­ling van Blac

Chy­na werd vol­gens bron­nen vast­ge­legd voor een tv-spe­ci­al. Haar zwan­ger­schap stond cen­traal in het eer­ste sei­zoen van hun ei­gen re­a­li­ty­show

Rob & Chy­na. De 23-ja­ri­ge Zayn Ma­lik is door de le­zers van de Brit­se ver­sie van man­nen­blad GQ ver­ko­zen tot bes­te ge­kle­de man van Groot-Brit­tan­nië. Het voor­ma­lig lid van One Di­rec­ti­on is de eer­ste man ooit die twee keer met de ti­tel aan de haal gaat. Zayn kreeg maar liefst 59 pro­cent van al­le stem­men. Daar­mee ver­sloeg hij in de fi­na­le con­cur­rent Tom Hid­dles­ton. ‘’Dit is een man die er graag goed uit­ziet, de trends kent en een gar­de­ro­be heeft die waar­dig is voor een van de meest be­spro­ken mu­zi­kan­ten. Een gar­de­ro­be die veel man­nen, zo­als hier bij GQ, be­ge­ren’’, al­dus het man­nen­blad. Vo­rig jaar ging oud-col­le­ga Har­ry Sty­les nog met de ti­tel naar huis. Zayn zelf won al eens in 2013.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Su­gars­ca­pe)

(De Te­le­graaf/Fo­to: Hol­ly­wood Ta­ke)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.