Ar­gen­ti­nië ver­lost van trau­ma

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Na vier ver­lo­ren fi­na­les heeft Ar­gen­ti­nië zon­dag wel de Da­vis Cup ge­won­nen. In de be­slis­sen­de vijf­de par­tij in de fi­na­le was Fe­de­ri­co Del­bo­nis in drie sets te sterk voor de Kro­aat Ivo Kar­lo­vic: 6-3, 6-4 en 6-2. De eind­stand in de fi­na­le was daar­door 3-2 in het voor­deel van de Ar­gen­tij­nen. Na de ver­lo­ren fi­na­les in 1981, 2006, 2008 en 2011 trok­ken de ZuidA­me­ri­ka­nen nu wel aan het lang­ste eind.

Kro­a­tië ver­zuim­de zon­dag voor de twee­de keer in de his­to­rie de Da­vis Cup te win­nen. In 2005 won­nen de Kro­a­ten de prijs voor het eerst. Del­bo­nis, die vrij­dag nog in vijf sets van Ma­rin Ci­lic ver­loor, werd de held van Ar­gen­ti­nië door in Zagreb geen set weg te ge­ven te­gen de 37-ja­ri­ge Kar­lo­vic, die op de we­reld­rang­lijst 21 plek­ken ho­ger staat dan Del­bo­nis (20 om 41). Kro­a­tië stond na het ge­won­nen dub­bel­spel van za­ter­dag met 2-1 voor en Ci­lic had zon­dag de uit­ge­le­zen kans om de Da­vis Cup bin­nen te ha­len voor zijn land. Hij won te­gen Ju­an Martin Del Po­tro zijn eer­ste twee sets: (6-7 (4) en 2-6) maar dat bleek niet ge­noeg. De Ar­gen­tijn toon­de veer­kracht in de par­tij die bij­na vijf uur duur­de en won drie sets op rij: 7-5, 6-4 en 6-3. Door Del Po­tro’s co­me­back moest het du­el tus­sen Del­bo­nis en Kar­lo­vic de be­slis­sing bren­gen in de fi­na­le om de Da­vis Cup.

Del Po­tro, die ja­ren­lang kamp­te met bles­su­res, liep te­gen Ci­lic een ge­bro­ken vin­ger op. “Het maakt me niet uit, als we de Da­vis Cup maar win­nen’’, zei hij na zijn par­tij. Die wens kwam even la­ter uit. “Dit is een van de groot­ste over­win­nin­gen uit mijn car­ri­è­re. Ik wil ie­der­een be­dan­ken die mij er­van heeft over­tuigd niet te stop­pen met ten­nis. Want ik was heel dicht bij dat be­sluit. Ge­luk­kig heb ik het niet ge­daan.’’

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.