Dc Ci­ri­no neemt lei­ding Be­stuurs­res­sort Ka­balebo over

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI – Di­s­tricts­com­mis­sa­ris (dc) The­re­sia Ci­ri­no heeft gis­te­ren de lei­ding over het Be­stuurs­res­sort Ka­balebo over­ge­no­men van dc Wed­pre­kash Joe­loem­singh. Hij had sinds ju­ni de lei­ding over Ka­balebo. Hij geeft aan de af­ge­lo­pen vijf maan­den een aan­tal za­ken in het be­stuurs­res­sort te heb­ben ge­re­a­li­seerd.

Zo heeft de bur­ger­va­der de am­bu­lan­ce aan de praat ge­kre­gen, de Fi­na­ma­tic en het ge­meen­schaps­huis zijn een feit ge­wor­den en er komt een fi­li­aal van een bank. De bur­ger­va­der heeft de vol­le­di­ge on­der­steu­ning ge­had van het dorps­be­stuur en het per­so­neel van het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat als­ook de ge­meen­schap. Zo ver­wacht Joe­loem­singh dat ook Ci­ri­no de vol­le­di­ge on­der­steu­ning zal krij­gen van een­ie­der om het res­sort ver­der tot ont­wik­ke­ling te bren­gen. Het dorps­be­stuur van Ka­balebo ver­wacht dat de dc de mid­de­len zal krij­gen om het dis­trict ver­der te ont­wik­ke­len. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.