2016 af met

Times of Suriname - - BINNENLAND -

zijn. Kho­da­baks is ook am­bas­sa­deur van de He­forShe­cam­pag­ne. Eer­der dit jaar heeft BGA ook Oran­ge Day ge­vierd met het per­so­neel van het com­mis­sa­ri­aat Nic­ke­rie, de brand­weer en an­de­re over­heids­kan­to­ren. Oran­ge Day werd eer­der dit jaar ge­lan­ceerd door mi­nis­ter Mi­ke Noer­sa­lim van Bin­nen­land­se Za­ken. Daar­bij wer­den 25 man­nen ge­no­mi­neerd als am­bas­sa­deur voor de He­forShe­cam­pag­ne. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.