Waterman 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

In el­ke re­la­tie kun je in prin­ci­pe suc­ces­vol zijn, mits je, je niet te kri­tisch op­stelt. Ont­span en zorg voor even­wicht. Die an­der is niet per­fect, maar jij ook niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.