Koe­man wil Van Dijk con­trac­te­ren

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vir­gil van Dijk wordt in ver­band ge­bracht met vrij­wel al­le top­clubs in de Pre­mier Le­a­gue, maar Ronald Koe­man acht zich niet kans­loos in de strijd om de hand­te­ke­ning van de 25-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger. De ma­na­ger gaat vol­gens de Dai­ly Mir­ror een po­ging wa­gen om Van Dijk in ja­nu­a­ri vast te leg­gen. Ever­ton raak­te Jo­hn Sto­nes in de zo­mer voor mi­ni­maal 56 mil­joen eu­ro kwijt aan Man­ches­ter Ci­ty en daar­om wil Koe­man een high-class cen­tre-back aan de se­lec­tie van the Tof­fees­toe­voe­gen. Van Dijk maak­te af­ge­lo­pen zon­dag in de met 1-0 ge­won­nen thuis­wed­strijd te­gen no­ta be­ne Ever­ton nog een uit­ste­ken­de in­druk. Koe­man zou na dat du­el de knoop heb­ben door­ge­hakt en heb­ben be­slo­ten dat hij een bod wil uit­bren­gen op de twaalf­vou­dig in­ter­na­ti­o­nal van het Ne­der­lands elf­tal. Van Dijk, die nog een con­tract heeft tot me­dio 2022, werd eer­der al gel­inkt aan Man­ches­ter Uni­ted, Man­ches­ter Ci­ty en Li­ver­pool. (VZ)

Vir­gil van Dijk (r) speelt goed in de ver­de­di­ging bij Sout­hamp­ton en trai­ner Ronald Koe­man wil de ver­de­di­ger naar Ever­ton ha­len. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.