Sink­gra­ven wil zich niet bin­den aan nieu­we rol

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Da­ley Sink­gra­ven werd door Ajax be­gin 2015 aan­ge­trok­ken. Hij kwam bin­nen als mid­den­vel­der, maar speelt zijn wed­strij­den te­gen­woor­dig als links­back. De 21-ja­ri­ge link­s­poot ziet zich­zelf nog al­tijd als mid­den­vel­der, maar zou het ge­wel­dig vin­den om als links­back het Ne­der­lands elf­tal te ha­len. “Dan word ik he­le­maal gek... Dat idee is wer­ke­lijk nog geen mo­ment bij me op­ge­ko­men...”, zegt de Aja­cied te­gen­over Voet­bal In­si­de. “Je­tro Wil­lems vult de links­back­po­si­tie bij PSV op een an­de­re ma­nier in dan ik. Net als Te­ren­ce Kon­go­lo bij Fey­en­oord, hij komt uit het cen­trum van de ver­de­di­ging.” Sink­gra­ven speel­de Mit­chell Dijks uit de ba­sis, maar weet niet of hij de rest van zijn loop­baan vleu­gel­ver­de­di­ger wil blij­ven. “Nou nee... Dat vind ik nog een beet­je vroeg om te zeg­gen. Ik ben van na­tu­re nog steeds een mid­den­vel­der. Dat blijft mijn lie­ve­lings­po­si­tie. Dus om nou te zeg­gen dat ik voort­aan al­leen als links­back in­zet­baar ben, dat gaat me een beet­je te ver. Zo denk ik in ie­der ge­val niet.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.