De Boer krijgt trap na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het avon­tuur van Frank de Boer bij In­ter­na­zi­o­na­le is uit­ge­lo­pen op een te­leur­stel­ling. Af­ge­lo­pen zo­mer werd de trai­ner in Mil­aan aan­ge­steld, maar na nog geen drie maan­den werd hij ont­sla­gen. Vol­gens In­ter-icoon Gi­u­sep­pe Ber­go­mi had De Boer de se­lec­tie ‘geen mo­ment on­der con­tro­le’.

Hoe­wel het ver­trek van De Boer niet di­rect tot be­te­re re­sul­ta­ten leid­de, werd er maan­dag­avond wel ge­won­nen van Fi­o­ren­ti­na met 4-2. Een knap­pe over­win­ning, zo vindt ook Ber­go­mi. “Ik zag een goed spe­lend In­ter en dat maakt me blij. In de aan­val wa­ren ze ook agres­sief en dat zag er goed uit”, ver­telt de voor­ma­li­ge ver­de­di­ger aan Radio 24. In de ogen van Ber­go­mi was De Boer veel te be­hou­dend. “Hij koos voor ze­ker­heid en ver­de­dig­de veel te veel. Ik ben re­gel­ma­tig naar zijn trai­nin­gen ge­weest en daar kon je al zien dat zijn se­lec­tie het er niet mee eens was; hij had ze niet in de hand.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.