Icar­di troeft Ro­nal­do en Mes­si af

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Niet Li­o­nel Mes­si of Cris­ti­a­no Ro­nal­do, maar Mau­ro Icar­di is sinds maan­dag­avond de meest pro­duc­tie­ve spe­ler in de groot­ste vijf com­pe­ti­ties.

De Ar­gen­tijn maakt een veel­be­wo­gen sei­zoen door, waar­in hij het aan de stok kreeg met de fa­na­tie­ke ul­tra’s van In­ter­na­zi­o­na­le. Op het veld pres­teert Icar­di ech­ter uit­ste­kend. Hij was maan­dag twee­maal tref­ze­ker in de thuis­wed­strijd te­gen Fi­o­ren­ti­na (4-2), waar­mee hij nu op twaalf com­pe­ti­tie­goals staat. Icar­di gaf dit sei­zoen ook al vier keer de bal aan een sco­ren­de team­ge­noot. Met een aan­deel in zes­tien doel­pun­ten troeft hij ie­de­re an­de­re spe­ler in één van de gro­te vijf com­pe­ti­ties af. In­ter­na­zi­o­na­le scoor­de dit sei­zoen tot nu toe 22 keer, wat wel aan­geeft hoe be­lang­rijk de 23-ja­ri­ge aan­val­ler is. Te­gen Fi­o­ren­ti­na nam In­ter bin­nen ne­gen­tien mi­nu­ten een 3-0 voor­sprong. Voor het eerst in bij­na 27 jaar wis­ten de Neraz­zur­ri zo snel al drie keer te sco­ren in een com­pe­ti­tie­wed­strijd. (Goal)

Mau­ro Icar­di scoor­de dit sei­zoen al twaalf keer en gaf ook nog vier keer een as­sist aan een team­ge­noot, hier­mee heeft hij Cris­ti­a­no Ro­nal­do en Li­o­nel Mes­si over­trof­fen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.