Ter­ry wil nog en­ke­le ja­ren door

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­hn Ter­ry wil nog lang niet stop­pen met voet­bal­len. De 35-ja­ri­ge ver­de­di­ger van Chel­sea zegt nog ze­ker een of twee jaar door te wil­len gaan. Het is ech­ter de vraag waar Ter­ry dat gaat doen, daar hij een af­lo­pend con­tract heeft bij the Blues. Ge­zien zijn re­ser­ve­rol is het niet on­denk­baar dat hij aan zijn laat­ste jaar bij zijn hui­di­ge werk­ge­ver be­zig is.

Ter­ry moet dit sei­zoen on­der ma­na­ger An­to­nio Con­te ge­noe­gen ne­men met een re­ser­ve­rol. Er is geen plek meer voor hem in het elf­tal sinds de trai­ner is over­ge­stapt naar het voor­als­nog bij­zon­der suc­ces­vol­le 3-4-3-sys­teem. Met een af­lo­pend con­tract is het daar­om nog maar de vraag of Chel­sea hem een nieu­we ver­bin­te­nis gaat aan­bie­den. Nieuw con­tract of niet, Ter­ry denkt nog niet na over stop­pen. “Ik wil nog een paar jaar door­gaan. Of dat hier bij Chel­sea is, of er­gens an­ders, weet ik niet”, al­dus de ver­de­di­ger te­gen­over SFR Sport. “Het is een op­tie.”

“Ik sta dit sei­zoen nog on­der con­tract bij Chel­sea en wat er daar­na ge­beurt zien we van­zelf wel”, al­dus Ter­ry, die ook al na­denkt over zijn le­ven na het voet­bal. “Ik ben be­zig met een trai­ners­cur­sus. Ik weet niet of ik daad­wer­ke­lijk trai­ner wil wor­den, maar ik wil hier in ie­der ge­val voor sla­gen.”

(VZ)

Jo­hn Ter­ry heeft een af­lo­pen­de con­tract bij Chel­sea, maar de man­dek­ker komt niet meer tot spe­len. Hij be­weert dat hij nog en­ke­le ja­ren op top ni­veau kan voet­bal­len. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.