Cou­t­in­ho dit jaar niet meer in ac­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­ver­pool moet het de rest van dit ka­len­der­jaar stel­len zon­der Phi­lip­pe Cou­t­in­ho. De Bra­zi­li­aan­se in­ter­na­ti­o­nal liep za­ter­dag een for­se en­kel­bles­su­re op tij­dens het ge­won­nen com­pe­ti­tie­du­el met Sun­der­land (2-0). Cou­t­in­ho moest na ruim een half uur spe­len per bran­card naar de kant.

De 24-ja­ri­ge aan­val­ler liet maan­dag­avond een MRI-scan ma­ken van zijn ge­ha­ven­de en­kel. Hoe­wel de ‘Reds’ zelf nog geen of­fi­ci­ë­le dia­gno­se naar bui­ten heb­ben ge­bracht, staat vol­gens En­gel­se me­dia vast dat de en­kel­ban­den van Cou­t­in­ho be­scha­digd zijn.

Hij is vijf tot zes we­ken uit­ge­scha­keld en pas in het nieu­we ka­len­der­jaar weer in­zet­baar voor ma­na­ger Jür­gen Klopp. De Bra­zi­li­aan is dit sei­zoen van gro­te waar­de voor Li­ver­pool. Cou­t­in­ho maak­te zelf vijf doel­pun­ten in de Pre­mier Le­a­gue en be­reid­de er ook vijf voor.

“Na­tuur­lijk gaan we zo’n goe­de voet­bal­ler mis­sen, maar we moe­ten la­ten zien dat we het ook zon­der ‘Phil’ kun­nen”, al­dus Klopp, die het voor­lo­pig even­eens moet stel­len zon­der zijn aan­val­lers Da­niel Stur­rid­ge en Adam Lal­la­na. Li­ver­pool staat voor een druk­ke maand de­cem­ber, met zes wed­strij­den. Op ou­de­jaars­dag staat de top­per te­gen Man­ches­ter Ci­ty op het pro­gram­ma, twee da­gen la­ter speelt de ploeg van Ge­or­gi­nio Wijnal­dum te­gen Sun­der­land.

(VZ)

Li­ver­pool moet het de rest van dit ka­len­der­jaar stel­len zon­der Phi­lip­pe Cou­t­in­ho. De Bra­zi­li­aan­se in­ter­na­ti­o­nal liep za­ter­dag een for­se en­kel­bles­su­re op. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.