Chel­sea wordt kam­pi­oen als Costa top­vorm be­houdt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Diego Costa scoor­de dit sei­zoen al tien keer in de Pre­mier Le­a­gue en voert zo­doen­de sa­men met Ser­gio Ag­üe­ro van Man­ches­ter Ci­ty de top­sco­rers­lijst aan. Vol­gens voor­ma­lig Chel­sea-aan­val­ler, en oud-Fey­en­oor­der, Sa­lo­mon Ka­lou is dit goed nieuws. De Ivo­ri­aan denkt na­me­lijk dat the Blues­kam­pi­oen zul­len wor­den als Diego Costa zijn top­vorm vast weet te hou­den. “Diego Costa deed het al goed on­der Jo­sé Mour­in­ho, maar vo­rig jaar liet hij niet he­le­maal het­zelf­de zien als dit jaar. Hij had nieu­we mo­ti­va­tie no­dig en dat is pre­cies wat An­to­nio Con­te hem ge­bracht heeft”, ver­telt de spe­ler van Hertha BSC aan Goal. “Als Diego Costa top­sco­rer wordt, zal Chel­sea kam­pi­oen wor­den. Dat werkt an­ders­om ook, die twee din­gen gaan sa­men. Eden Ha­zard is ook een top­per, hij kan al­les met de bal. Hij draagt het team sa­men met Diego Costa.”

“Hij is be­lang­rijk, maar het he­le team moet goed zijn. Als het team ge­wel­dig speelt, is het mak­ke­lij­ker voor hem om naar vo­ren te gaan en te sco­ren”, gaat Ka­lou ver­der. “Na­tuur­lijk kan Chel­sea kam­pi­oen wor­den, ze zijn heel sterk ge­start. Ze heb­ben la­ten zien dat ze de vecht­lust heb­ben en een ge­wel­di­ge in­stel­ling. Dit team heeft iets heel moei­lijk ge­daan, te­rug­ko­men van een dra­ma­tisch sei­zoen en een win­nen­de in­stel­ling la­ten zien. Ik weet ze­ker dat ze een kans ma­ken om kam­pi­oen te wor­den.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.