Ha­mil­ton on­wel bij ban­den­test in Abu Dhabi

Times of Suriname - - SPORT -

AUTOSPORT - Le­wis Ha­mil­ton heeft dins­dag de ban­den­test van Pirelli op het cir­cuit van Abu Dhabi voor­tij­dig moe­ten af­bre­ken. Vol­gens een woord­voer­der van Mer­ce­des voel­de de Brit­se For­mu­le 1-cou­reur zich niet lek­ker. Re­ser­ve­cou­reur Pas­cal Wehr­lein nam het stuur van Ha­mil­ton over voor de rest van de ses­sie.

Tij­dens de test­dag in Abu Dhabi, waar af­ge­lo­pen zon­dag de slot­ra­ce van de For­mu­le 1 werd ver­re­den, re­den Mer­ce­des, Fer­ra­ri en Red Bull al­vast met de bre­de­re banden die vol­gend jaar wor­den ge­bruikt. Na­mens Red Bull na­men Max Ver­stap­pen en Da­niel Ric­ci­ar­do het test­werk voor hun re­ke­ning. De voor­ban­den wor­den 6 cen­ti­me­ter bre­der, de ach­ter­ban­den 8 cen­ti­me­ter. Het moet zor­gen voor meer grip op de baan en daar­door meer snel­heid. Ha­mil­ton won zon­dag wel­is­waar de ra­ce, maar hij moest de we­reld­ti­tel af­staan aan team­ge­noot Nico Ros­berg. De Brit pro­beer­de van al­les om de Duit­ser nog in de pro­ble­men te bren­gen, on­der meer door be­wust lang­za­mer te gaan rij­den. Het haal­de niets uit en kwam hem bo­ven­dien op kri­tiek van de team­lei­ding te staan.

(De Te­le­graaf)

Le­wis Ha­mil­ton heeft de ban­den­test van Pirelli op het cir­cuit van Abu Dhabi voor­tij­dig moe­ten af­bre­ken. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.