Hind Boys speelt ge­lijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hind Boys heeft de mo­ge­lijk­heid ge­mist om naast de kop­lo­per SCV te ko­men in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Li­vor­no Sport Or­ga­ni­sa­tie. In het Ed­dy Black­mans­ta­di­on kwam Hind Boys te­gen High­waystar niet ver­der dan 2-2 ge­lijk. High­waystar stond bij de rust nog voor met 2-0.

De wed­strijd be­gon heel goed voor High­waystar dat Hind Boys on­der druk zet­te. High­waystar open­de de sco­re al in de ne­gen­de mi­nuut. Gre­go­ry Cle­mens nam het doel­punt voor zijn re­ke­ning: 1-0. Het werd nog be­ter voor High­waystar, want in de twin­tig­ste mi­nuut ver­ruim­de Ra­hiem Faudjar de sco­re naar 2-0.

In de twee­de helft was High­waystar nog steeds het be­te­re team, maar al­les ging fout in de laat­ste acht mi­nu­ten van de wed­strijd. In de 82ste mi­nuut ver­klein­de Te­ren­ce Lin­ga de sco­re: 2-1. In de slot­mi­nu­ten scoor­de Lin­ga zijn vier­de doel­punt in de com­pe­ti­tie en be­zorg­de Hind Boys zo als­nog een punt. Door het ge­lijk­spel heeft Hind Boys ze­ven pun­ten en High­waystar vijf. SCV blijft kop­lo­per met ne­gen pun­ten. In de an­de­re eer­ste­klas­se­wed­strijd won Ji­van Jo­tie met 2-1 van Wel­ge­dacht C. Ni­tesh Ja­gai maak­te bei­de doel­pun­ten voor Ji­van Jo­tie, ter­wijl Ra­tish Sa­no­har het eni­ge doel­punt scoor­de voor Wel­ge­dacht C. In de twee­de klasse won The Red Ro­se met 3-1 van KD 2011. Rou­che Aban­dai, Ti­mo­nie Ana­ka­ba en Da­main Kwee­ling scoor­den voor The Red Ro­se, ter­wijl Emil­lio Sa­ba­jo het eni­ge tref­fer scoor­de voor KD 2011. De com­pe­ti­tie wordt mor­gen voort­ge­zet met de wed­strij­den: Sud­harNe­ta Dell (twee­de klasse) en Amor-SCV (eer­ste klasse).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.